vp-tml

TML

Thư ngỏ

 • Mô tả Tôm tít sống nhiều ở vùng ngập mặn miền Tây Nam bộ, có tập tính kỳ lạ là đào hang sống ở những chỗ đất bùn sạch, nguồn nước trong lành với thủy triều lên xuống.
 • Xem thêm...

  Lĩnh vực hoạt động

 • Mô tả Tôm tít sống nhiều ở vùng ngập mặn miền Tây Nam bộ, có tập tính kỳ lạ là đào hang sống ở những chỗ đất bùn sạch, nguồn nước trong lành với thủy triều lên xuống.
 • Xem thêm...

  Hành trình TML

 • Mô tả Tôm tít sống nhiều ở vùng ngập mặn miền Tây Nam bộ, có tập tính kỳ lạ là đào hang sống ở những chỗ đất bùn sạch, nguồn nước trong lành với thủy triều lên xuống.
 • Xem thêm...

  Tầm nhìn & Sứ mệnh

 • Mô tả Tôm tít sống nhiều ở vùng ngập mặn miền Tây Nam bộ, có tập tính kỳ lạ là đào hang sống ở những chỗ đất bùn sạch, nguồn nước trong lành với thủy triều lên xuống.
 • Xem thêm...

  Con người TML

 • Mô tả Tôm tít sống nhiều ở vùng ngập mặn miền Tây Nam bộ, có tập tính kỳ lạ là đào hang sống ở những chỗ đất bùn sạch, nguồn nước trong lành với thủy triều lên xuống.
 • Xem thêm...

  CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THÁI MINH LONG

  THAI MINH LONG SEAFOOD COMPANY LTD

  Địa chỉ : Khóm 5 - Phường Hộ Phòng - Thị Xã Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu - Việt Nam

  Hamlet 5, Ho Phong Ward, Gia Rai Town, Bac Lieu Province, Viet Nam

  MST/Tax Code : 1900593509

  Hotline : (+84)2913 888899 | Fax : (+84)2913 836888

  Email : info@tmlseafood.com

  mh1 mh2 mh3 mh4