DSC_R Van PTO skewer DSC_BTNBS_TMLSEAFOOD DSC_0955 DSC_VPD COOKED DSC_Cooked Van HOSO -TML DSC_4407_edit _Large_ DSC_1746 DSC_RBT-HOSO TML

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THÁI MINH LONG

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THÁI MINH LONG

THAI MINH LONG SEAFOOD COMPANY LTD

Địa chỉ : Khóm 5 - Phường Hộ Phòng - Thị Xã Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu - Việt Nam

Hamlet 5, Ho Phong Ward, Gia Rai Town, Bac Lieu Province, Viet Nam

MST/Tax Code : 1900593509

Hotline : (+84)2913 888899 | Fax : (+84)2913 836888

Email : info@tmlseafood.com